Uczniowie z Garbolewskiego na zajęciach w SGGW i WAT

Wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 dobiega również końca projekt unijny „Zawodowcy na start”, który był realizowany w ZS CKP w Sochaczewie od 1 września 2017 roku. Przedostatnim jego elementem były wizyty uczniów z technikum na wyższych uczelniach – SGGW i WAT w Warszawie.

15 marca grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk pod opieką pana Macieja Wódki, a 29 marca, druga grupa razem z panią Lucyną Sobieraj, udały się do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na zajęcia dla technika logistyka, prowadzone przez panią doktor Aleksandrę Górecką z Katedry Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Tematyka zajęć oscylowała wokół transportu lotniczego. Pani doktor przedstawiła pokrótce historię lotnictwa, odniosła się do regulacji lotniczych, a także obsługi pasażera, bagażu, poczty i cargo, omówiła różnice między niskokosztowymi liniami lotniczymi a tradycyjnymi oraz przybliżyła strukturę portu lotniczego. Młodzi logistycy wzięli udział w projekcie „Jak się tworzy siatkę połączeń lotniczych?” i zajęli się 2 studiami przypadku – „Ładunki specjalne” oraz „Katastrofa na Teneryfie”. Przy okazji poznali najczęstsze przyczyny katastrof lotniczych.

8 kwietnia i 15 kwietnia 12-osobowa grupa uczniów technikum obsługi turystycznej z Martyną Gąsiorowską i Karoliną Kossakowską wzięła udział w zajęciach z turystyki, przygotowanych i przeprowadzonych przez doktor habilitowaną Agatę Balińską, doktora Piotra Gabryjończyka i doktora Jana Zawadkę, pracowników SGGW, na terenie uczelni. Zakres tematyczny zajęć obejmował szerokie spektrum działań turystycznych. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są obecne trendy w turystyce i od czego zależą, jakie korzyści i zagrożenia wynikają z sieciowania w turystyce, jak konsumenci, a jak usługodawcy postrzegają jakość produktu turystycznego i dlaczego formy rekreacji powinny być zróżnicowane. Zajęcia obejmowały także część praktyczną – uczestnicy wzięli udział w grze terenowej, w której wcielili się w turystów.

10 kwietnia, a następnie 17 kwietnia do SGGW udali się technicy informatycy, odpowiednio z Iwoną Stachlewską (grupa 14-osobowa) i Andrzejem Kujawą (16 osób), żeby uczestniczyć w zajęciach z informatyki. Doktor inżynier Piotr Jałowiecki, podczas szkolenia, przekazał informacje i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw zarządzania i analizy danych (Data Science) z wykorzystaniem oprogramowania MS Excel. Zarówno obszar wiedzy związanej z Data Science, jak i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem analitycznym MS Excel jest obecnie najczęściej poszukiwaną kompetencją na rynku pracy.

28 maja 20 techników budownictwa pod opieką pana Krzysztofa Łajcy udało się na Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestniczyli tam w wykładach „Budownictwo betonowe w ujęciu praktycznym, czyli co robi inżynier w pracy” i „Proces inwestycyjny od A do Z”. Podczas pierwszego wykładu pani magister inżynier Marlena Niedziałek przedstawiła młodym adeptom budownictwa dzień z życia inżyniera na budowie i dzień z życia inżyniera, pracującego w biurze. Podczas drugiego wykładu magister inżynier Mateusz Jackowski przeprowadził słuchaczy przez cały proces inwestycyjny, od pomysłu, przez projekt, pozwolenia, realizację budowy po odbiór.

29 maja 10 mechaników i 10 informatyków wraz z panią Małgorzatą Buczek wzięło udział w wykładach na Wydziale Elektrotechniki i na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej. Pierwszy z nich, na temat „Dlaczego telewizja cyfrowa?” wygłosił doktor inżynier Bogdan Uliasz. Odniósł się on do historii rozwoju telewizji cyfrowej, przekazu obrazu i dźwięku, parametrów sprzętu telewizyjnego, kodowania sygnału i dźwięku. Drugi wykład, wygłoszony przez doktora habilitowanego inżyniera Piotra Rybaka pt. „Wojskowe pojazdy specjalne” przybliżył historię rozwoju pojazdów militarnych od starożytności po dzień dzisiejszy. Uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się, jakie parametry mają pojazdy militarne, w czym przejawia się przewaga czołgu nad innymi wozami bojowymi i jak jest zbudowany czołg. Nie były to jedynie teoretyczne rozważania. W hali warsztatowej każdy mógł nie tylko obejrzeć, ale również dotknąć elementów czołgu i przymierzyć się do zadań czołgisty.

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, nawiązana dla celów projektu, nie kończy się wraz z nim. Już we wrześniu 2019 roku ZS CKP i uczelnia mają podpisać umowę patronacką, dzięki której oferta edukacyjna Garbolewskiego jeszcze zyska na atrakcyjności.

       M.Sz.

.