Uczniowie z Garbolewskiego wezmą udział w programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dotyczy on dziedziny edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu w Europie. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Wiele szkół i instytucji z Polski miało już okazję być beneficjentami programu. Teraz dołącza do nich ZS CKP. Dzięki staraniom dyrektor Julii Jakubowskiej i wicedyrektor Anny Majcher, w roku szkolnym 2019/2020, 35-osobowa grupa uczniów, kształcących się w zawodach: technik logistyk (10 osób), technik mechanik (8), technik budownictwa (8) i technik informatyk (9) razem z 4 nauczycielami, wyjedzie na 14 dni do Grecji, by tam szlifować swoje zawodowe umiejętności i poznawać kulturę oraz historię tego pięknego kraju. Zanim ten wyjazd nastąpi, we wrześniu odbędzie się rekrutacja, a po niej przygotowania, które min. obejmą intensywne zajęcia z języka angielskiego, naukę języka greckiego i szkolenia w zakresie kompetencji miękkich. Warto wspomnieć, że chęć udziału w programie, w obecnej edycji, wyraziło przeszło 1400 szkół. Aż tyle wpłynęło wniosków do rozpatrzenia do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Tym większa satysfakcja dla pań dyrektorek, których wniosek o zakwalifikowanie ZS CKP do udziału w programie Erasmus+ uplasował się na 24 pozycji uzyskując 100 punktów na 100 możliwych.

Informacje odnośnie programu i rekrutacji w zakładce na stronie szkoły.

Sz.