UKOŃCZENIE WAŻNYCH INWESTYCJI

0
167

17 stycznia 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie miała miejsce wielka uroczystość. Otóż tego dnia nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego sprzętu zakupionego dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Nowe urządzenia to między innymi koncentrator tlenu, laser, kuchnie elektryczno – gazowe, zmywarka i przede wszystkim winda.

Modernizacja winy w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie pozwoli na normalne funkcjonowanie placówki, ponieważ poprzednie urządzenie nie nadawało się do tak intensywnej eksploatacji, ciągłe awarie – przynajmniej raz w tygodniu – odcinały prawie 50 Mieszkańców zamieszkałych na piętrze od możliwości korzystania z sal i pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. W takiej sytuacji posiłki należało donosić na górę, gdzie były spożywane w pokojach. Utrudniało to codzienne funkcjonowanie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy chodzikach. Awarie windy generowały koszty serwisu, który naprawiał urządzenie.

Dlatego też Mieszkańcy Domu, ja jako dyrektor placówki jesteśmy dozgonnie wdzięczni wszystkim osobom które przyczyniły się do pozyskania funduszy na zakupy sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej a w szczególności Posłowi na Sejm RP VII Kadencji Maciejowi Małeckiemu, Staroście Sochaczewskiemu Jolancie Gonta a także Łukaszowi Gołębiowskiemu radnemu Sejmiku Mazowieckiego. Wierzymy, że sprzęt ten posłuży nam przez wiele lat, usprawni codzienne funkcjonowanie.

.