Ułatwienia w rekrutacji – wniosek można przesłać mailem lub wrzucić do urny

0
25

Od kilku tygodni trwa rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Do 31 marca br., w elektronicznym systemie rekrutacji, można zarejestrować wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej. Do dyspozycji rodziców są dwie platformy: www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl oraz www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl.

Jednym z elementów procesu rekrutacji jest złożenie do placówki pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie dziecka – wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców Sochaczewa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 podpisane przez rodziców wnioski można przesłać na adres mailowy placówki pierwszego wyboru w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

W przypadku braku możliwości przesłania wniosku drogą elektroniczną, w placówkach oświatowych przy wejściu zostaną ustawione pojemniki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

Daniel Wachowski

Referat Komunikacji Zewnętrznej UM w Sochaczewie