Umowa na odwiert geotermalny – podpisana!

0
42

Do końca września w Sochaczewie powstanie geotermalny odwiert badawczy. Umowa na jego wykonanie podpisana została dziś w sochaczewskim ratuszu. Wartość inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Odwiert ma powstać do 30 września br.

Odwiert ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy pod Sochaczewem znajdują się złoża ciepłej wody, którą można wykorzystać w miejskim systemie grzewczym oraz po uzdatnieniu skierować do sieci wodociągowej. Miasto celuje w słodką wodę, w pokłady z okresu kredy, leżące na głębokości ok. 1400 metrów.

Zadanie wykona wyłoniona w przetargu spółka G-DRILLING z Warszawy. W jego ramach spółka wykona odwiert badawczy, przeprowadzi laboratoryjne badania wody, niezbędne badania geofizyczne i hydrogeologiczne.

 

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział:

♦ burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki

♦ skarbnik miasta Jolanta Brzóska

♦ przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Kaczmarek

♦ zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Szymon Michalski

♦ poseł ziemi sochaczewskiej, Przewodniczący sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Maciej Małecki

 

Wykonawca odwiertu:

♦ prezes G-DRILLING S.A. z Warszawy Arkadiusz Biedulski

♦ wiceprezes G-DRILLING S.A. Janusz Dańda

 

A także:

♦ Marek Balcer – prezes Geotermii Mazowieckiej

♦ Jarosław Dorociak – prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sochaczewie

♦ Bogdan Noga – prezes spółki POLGEOL sprawującej nadzór i dozór geologiczny nad odwiertem

 

Jak twierdzą eksperci, w większości obszar województwa mazowieckiego jest zasobny w wody geotermalne, a Sochaczew wymieniany jest w gronie kilkunastu mazowieckich miast, w których istnieją dogodne warunki do budowy systemów odzyskujących ciepło spod ziemi.

Sochaczewski odwiert ma powstać w ramach programu Poznanie Budowy Geologicznej Kraju realizowanego przez NFOŚiGW we współpracy z Głównym Geologiem Kraju. Zadanie nosi nazwę„Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1 na działce o numerze 24/4 obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum”.

Prace sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odwiert wykona wyłoniona w przetargu spółka G-DRILLING z Warszawy. Pozwoli on rozpoznać wielkość zasobów wód geotermalnych, ich skład chemiczny i wydajność złoża.

Projekt Robót Geologicznych przewiduje wykonanie odwiertu do głębokości ok. 1400 m. Zakłada się, że temperatura wody na tej głębokości będzie wynosić około 40 stopni Celsjusza przy mineralizacji poniżej 1 g/dm3. Gdyby te przypuszczenia się potwierdziły, woda spod ziemi wykorzystywana byłaby do ogrzewania mieszkań poprzez specjalny system pomp odzyskujących energię a schłodzona i uzdatniona mogłaby trafić do sieci wodociągowej.

 

Trzy lata przygotowań

Przygotowania do realizacji projektu trwały w Sochaczewie od kilku lat. W 2015 roku zamiar wykorzystania źródeł geotermalnych zapisano w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, a w połowie 2016 roku także w Strategii Rozwoju Miasta.

 

Na początku września 2017 roku Sochaczew (wraz z trzema innymi polskimi miastami) przystąpił do międzynarodowego projektu „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009–2014 przez zespoły wiodących specjalistów polskich z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i zagranicznych – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej.

 

W ramach projektu dla Sochaczewa opracowano studium możliwości wykorzystania geotermii w lokalnym ciepłownictwie. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska (Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju – prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska).

 

20 września 2017 roku w Sochaczewie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona energii geotermalnej.

 

26 września 2017 roku burmistrz Piotr Osiecki podpisał w Warszawie umowę o przyjęciu przez miasto 10.980.000 zł dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie odwiertu badawczego.

 

Od początku samorząd miasta odczuwał wsparcie rządu. O udział miasta w międzynarodowym projekcie „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa…”, a także o wielomilionową dotację na odwiert zabiegał poseł ziemi sochaczewskiej Maciej Małecki.

 

Dlaczego geotermia?

Miasto jest poważnie zainteresowane sukcesem tego przedsięwzięcia. Geotermia to pewne i stałe źródło ciepła wspomagające miejski system grzewczy, dywersyfikacja źródeł ciepła, szansa na ustabilizowanie jego cen. Powodzenie tego projektu to dla miasta także dodatkowe źródło wody pitnej.