Upadek to nie przypadek

0
21

krus_upadek

Upadek to nie przypadek

 

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków.

Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadkówWpływu na warunki atmosferyczne nie mamy, ale możemy przygotować się do pracy w tak niesprzyjających okolicznościach.

Do większości wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi w związku z nieprzestrzeganiem elementarnych zasad BHP tj. nieodpowiednia organizacja własnego miejsca pracy, brak dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, praca w nieodpowiednim lub zabrudzonym obuwiuzły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych a także nieprawidłowy sposób wchodzenia lub schodzenia z maszyn i urządzeń rolniczych i drabin. Może to zabrzmi zaskakująco, ale do większości tego typu zdarzeń wypadkowych dochodzi zwykle na podwórzu i w budynkach gospodarczych, przeważnie na płaskiej powierzchni oraz na schodach i drabinie. Skutkiem takich wypadków są głównie urazy kończyn dolnych i górnych.

Nie każdego wypadku można uniknąć, ale można zminimalizować jego skutki, dlatego gorąco apelujemy do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę!

Należy pamiętać zatem, aby:

  • W OBEJŚCIU

–     przed wystąpieniem przymrozków wyrównać nawierzchnię podwórza, usunąć wszystkie przedmioty  i materiały  blokujące ciągi komunikacyjne,

–     przygotować piasek, popiół  lub sól gospodarczą do posypywania oblodzonych ścieżek,

–     studzienki, szamba zabezpieczyć przykryciem lub barierami ochronnymi,

–     usunąć zbędne przedmioty z przejść i schodów (schody w okresie zimy powinny być

zaopatrzone w maty antypoślizgowe i wyposażone w poręcze)

–    dokonać przeglądu instalacji elektrycznych, wymienić zużyte żarówki, zadbać o prawidłowe oświetlenie podwórza oraz budynków inwentarskich i gospodarczych,

–     przygotować odzież, która zatrzyma ciepło oraz ochroni przed deszczem, wiatrem i mrozem,

–     zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie gumowe do pracy na wilgotnym podłożu oraz obuwie

przylegające do kostki, ocieplane z podeszwą protektorowaną, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć

–     maszyny i urządzenia stawiać na utwardzonych nawierzchniach, w miejscach, w których nie

przeszkadzają w bezpiecznym poruszaniu się;

 

  • W BUDYNKACH

–    utrzymywać czystość w ciągach komunikacyjnych, nie zastawiać ich sprzętem  i narzędziami,

–    ostre, niebezpieczne narzędzia przechowywać na wieszakach lub wkładać je do stojaków,

–    otwory stropowe wyposażyć w barierki ochronne i  listwy przypodłogowe,

–  sprawdzić drabiny, dokonać ich konserwacji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina posiadająca (u dołu gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° -75°, i co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;

 

  • NA DRODZE

–    korzystając z dróg publicznych zadbać o stan techniczny ciągnika i innych maszyn

rolniczych, w szczególności o prawidłowe oświetlenie,

–    Uwaga! każdy pieszy idący po zmierzchu poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie odblaskową odzież lub opaskę.

 

Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sochaczewie