Uroczysta sesja Rady Gminy Iłowa

0
65

sesja

 

16.12.2014 r odbyła się druga sesja Rady Gminy Iłowa, która wyjątkowo zebrała się w sali gimnastycznej tutejszej szkoły podstawowej. Zmiana miejsca posiedzenia podyktowana była porządkiem obrad, w którym znalazły się także życzenia, opłatek i jasełka. Zanim radni przeszli do nieoficjalnej części sesji, dokonali zmian w składzie komisji rewizyjnej. Z udziału w niej musieli zrezygnować Ryszard Zientara i Waldemar Modrzejewski, którzy zasiadają w prezydium Rady i nie mogą w związku z tym wchodzić w skład tej akurat komisji. W ten sposób naprawiono wcześniejszą pomyłkę. W wyniku nowych głosowań Ryszard Zientara znalazł swoje miejsce w komisji zdrowia, a Waldemar Modrzejewski w komisji ładu. To jeszcze nie koniec przesunięć. Andrzej Orliński zrezygnował z pracy w komisji zdrowia, a za to został wybrany na członka komisji rewizyjnej.

Tego dnia radni przyjęli także plan pracy Rady Gminy oraz plany pracy poszczególnych komisji na rok 2015. Dokonali także zmian w budżecie, w którym min. zwiększyli dochody bieżące budżetu o kwotę 59.446 zł z tytułu wpływu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia świetlic szkolnych oraz pomieszczeń do nauki dla dzieci 6-letnich.

Cała sesja miała uroczysty charakter. W trakcie drugiej jej części, kiedy na sali zgaszono światła i zaciemniono okna, mieliśmy okazję obejrzeć jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ich przygotowanie wymagało bardzo dużo pracy. W przedstawieniu wystąpiło ponad 100 dzieci, które odegrały sceny z narodzenia Chrystusa i różnych wydarzeń towarzyszących. W przedstawieniu nie zabrakło kolęd wykonywanych po Polsku a także w innych językach. Były również układy taneczne, z których znana jest szkoła w Iłowie.

Za przygotowanie jasełek ogromne podziękowania należą się dzieciom oraz ich nauczycielom. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowani byli: Ewa Majorek (katechetka), Piotr Jędraszczak (nauczyciel muzyki), Urszula Karazja (nauczycielka tańca), Monika Kurowska (nauczycielka plastyki) i inni.

 

jasłeka3