Urodziny Kompozytora. Ignacy Jan Paderewski

0
19

21 listopada będziemy w Żelazowej Woli świętować urodziny kolejnego kompozytora, tym razem przybliżymy postać Ignacego Paderewskiego. Pianista, wielki admirator Fryderyka Chopina, który podczas ok. 3000 koncertów z jego muzyką rozsławił imię kompozytora w Ameryce i przyczynił się do spopularyzowania jego twórczości na całym świecie. Był pierwszym redaktorem naczelnym Dzieł wszystkich Chopina, a w sztuce kompozytorskiej łączył styl romantyczny z europejskim modernizmem doprowadzając do stworzenia zupełnie unikatowych, aczkolwiek silnie zakorzenionych z tradycji narodowej dzieł. Recital z komentarzem prof. Marcina Gmysa przybliży miniatury fortepianowe artysty, rolę tradycji i nowatorstwo tych dzieł. Podczas wykładu odpowiemy także na pytanie jakie ślady pozostawiła twórczość Paderewskiego w muzyce europejskiej. Artysta ponadto przyczynił się do odbudowy kościoła w Brochowie po zniszczeniach I wojny światowej, ważnego w kontekście rodziny Chopina, tu polski romantyk odebrał chrzest, a jego rodzice i siostra zawarli związki małżeńskie. Sąsiadujące z Żelazową Wolą miejsce jest ciekawym przykładem eklektyzmu w sztuce. Zwiedzimy je na finał wydarzenia wraz z dr Martą Przygodą-Stelmach że Stowarzyszenia „Konfraternia św. Rocha”, która jest autorką doktoratu o dziejach politycznych i społeczeństwie Brochowa od XVI do XIX wieku. Specjalizuje się w historii Mazowsza że szczególnym uwzględnieniem jego zachodniej części. Ponadto wysłuchamy improwizacji muzyki z czasów Chopina w wykonaniu dr Bartosza Izbickiego, organisty kościoła w Brochowie.

Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów szkół średnich oraz szkół muzycznych II stopnia. Wstęp 8 zł/os., opiekunowie wstęp wolny.

Szczegółowy program:

10.30-12.00 Twórczość fortepianowa Ignacego Paderewskiego. Recital z komentarzem

12.00-13.00 Zwiedzanie Domu Urodzenia Chopina i wystawy czasowej

13.00-13.30 Film w Sali kinowej/przerwa

13.30-14.30 Rezonans twórczości Ignacego Paderewskiego w muzyce europejskiej. Wykład

15.00-16.00 Przejazd do Brochowa i zwiedzanie Kościoła z przewodnikiem oraz improwizacje muzyki z czasów Chopina

 

Rezerwacje:

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
e-mail: mkazur@nifc.pl, tel.: 664 413 511