Usunęli i unieszkodliwili azbest

0
39

azbest

W tym roku sochaczewski ratusz usunął i unieszkodliwił azbest z 28 prywatnych posesji oraz budynków gospodarczych na terenie ZGK. Łącznie z terenu miasta zniknęły prawie 64 tony eternitu, a było to możliwe dzięki wsparciu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zgodził się pokryć 85% kosztów tej operacji.

Wiosną br. miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2015 r.’’. Zgodnie z zasadami określonymi w Programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego, dofinansowanie wyniosło 85 procent kosztu kwalifikowanego, z czego 49 procent wziął na siebie NFOŚiGW, a 36 proc. WFOŚiGW w Warszawie.

Dzięki wsparciu tych instytucji, z terenu miasta usunięto łącznie 63,9 tony odpadów azbestowych z aż 72 dachów. Z dachów budynków zdjęto 17,852 tony płyt azbestowych, a zmagazynowanego na terenie działek eternitu unieszkodliwiono 46,048 tony. Łączny koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadu wyniósł 25041,64 zł, z czego kwota w wysokości 21284 zł została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do akcji miasto dołożyło z własnego budżetu  3757,64 zł.

– Dofinansowanie otrzymało 28 rodzin i Zakład Gospodarki Komunalnej. Większość z nich, 22 rodziny, wcześniej zdjęła eternit z dachów i zabezpieczyła folią. Płyty czekały tylko na transport i  unieszkodliwienie – wyjaśnia Agnieszka Tomaszewska naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Dodaje też, że w styczniu Wydział rozpocznie kompletowanie nowej listy chętnych, na 2016 rok, zatem jeśli ktoś planuje wymianę pokrycia dachowego i chce skorzystać z finansowej pomocy miasta, powinien się skontaktować z ratuszem.

– Zasady programu są jasne – tam, gdzie właściciele domów prywatnych sami poradzili sobie ze zdęciem eternitu Urząd Miejski pokrywa koszty zabrania płyt z podwórka, ich transportu i utylizacji. Na posesjach, gdzie azbestowe płyty nadal leżą na dachach, ich usunięciem zajmie się specjalistyczna firma wybrana przez ratusz. WFOŚiGW ani UM nie finansują nowego pokrycia dachowego. Koszty związane z jego wykonaniem musi więc pokryć właściciel posesji – podkreśla A. Tomaszewska.

W ostatnich latach akcja pozbywania się niebezpiecznego eternitu nabiera tempa. Tylko w 2014 roku, dzięki dotacji z WFOŚiGW zutylizowano 118,3 tony płyt. Jeśli samorządy nadal będą mogły liczyć na wsparcie Funduszu, to płyty zawierające azbest powinny zniknąć z terenu miasta za 8-9 lat.

Urząd Miasta Sochaczew