Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

0
42

azbest

W 2015 roku w gminie Rybno kontynuowany jest proces usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Przy realizacji przedsięwzięcia po raz kolejny skorzystano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie pn: „Usuwanie azbestu na terenie gminy Rybno w 2015 roku” zostało dofinansowane dotacją w wysokości do 27 000,00 zł co stanowi do 83,78 % kosztu kwalifikowanego zadania (w tym dofinansowanie ze środków NFOŚiGW  w wysokości do 15 398,60 zł i dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości do 11 601,40 zł.

wfosigw NFOŚiGW