Usuwanie i utylizacja azbestu w gminie Iłów

0
78

W gminie Iłów realizowany jest program mający na celu zapewnienie mieszkańcom usługi polegającej na usuwaniu z pokryć dachowych azbestu i transportu odpadów azbestowych. Działanie pod nazwą „Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie gminy Iłów w 2018 r” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 39 873, 86 zł.  Usunięto 178 Mg wyrobów azbestowych.