Uwaga! Użytkownicy drogi Iłów – Załusków

0
65

Zmiana organizacji ruchu

Wykonawca robót drogowych w obrębie mostu na cieku w okolicach Lasotki informuje, że w dniu 10.09.2018 r. ok. godziny 10.00 nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji zadania pod nazwą: „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 3808W dz. nr 130 obręb Lasotka na odcinku od km. 0 + 853 do km. 0 + 899,7 o długości 0,0467 km”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie przeprasza użytkowników drogi za utrudnienia i prosi o cierpliwość.