V nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
63

                                                                                         Nowa Sucha  5. 02. 2019 r.

Pan/Pani

        MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na V nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu  8 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/57/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  7. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.