V sesja VII kadencji Rady Gminy Teresin

0
70

27.03.2015 w świetlicy OSP w Paprotni odbędzie się V sesja VII kadencji Rady Gminy

 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                        

   Teresin, 20 marca 2015 r.

Informuję, że w dniu  27 marca 2015 r. o godz. 1400 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni odbędzie się V sesja Rady Gminy Teresinz następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Sprawozdanie Wójta z przeprowadzonych wyborów sołtysów i rad sołeckich
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2015 roku”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nowa Piasecznica gminy Teresin stanowiącej drogę
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Granice gminy Teresin stanowiącej drogę (dz. nr 80/4)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Granice gminy Teresin stanowiącej drogę (dz. nr 55/7)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie SHRO Kawęczyn, gmina Teresin
 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2015
 13. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 14. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
 15. Interpelacje i zapytania
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad