VI sesja Rady Gminy Kampinos – zapowiedź

0
24

Serdecznie zapraszam na VI sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2019 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

2) Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

3) Projekt uchwały w  sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2019 r.

4) Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kampinos.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski