VI sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

0
28

We wtorek 18 czerwca  2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Sochaczewskiego w 2018 roku:
 • a) przedstawienie raportu;
 • b) debata nad raportem;
 • c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.
 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem z prac Wydziałów Starostwa Powiatowego.
 2. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2018, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i wniosku w sprawie absolutorium.
 3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2018 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019;
 • c) Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2018 rok;
 • d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.;
 • e) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020;
 • f) zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu w Sochaczewie;
 • g) dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego;
 • h) dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego;
 • i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;
 • j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie;
 • k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie;
 • l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie;
 • m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;
 • n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;
 • o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;
 • p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie;
 • q) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie;
 • r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie;
 • s) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie;
 1. Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu za 2018 rok.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie