VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

0
27

logo popps

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) zaprasza na VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Hotelu Chopin w Sochaczewie, ul. Traugutta 21.

Kontynuując zwyczaj spotykania się przedstawicieli sektora pozarządowego pod koniec każdego roku, POPPS chce po raz kolejny zachęcić wszystkie organizacje do wspólnego spędzenia kilku godzin i do rozmów na tematy ważne dla ngo.

W tym roku, oprócz tradycyjnych podsumowań mijającego roku, Porozumienie przybliży ważne dla organizacji pozarządowych zmiany wynikające z nowelizacji ustaw: o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o rachunkowości.

Nie zabraknie również czasu na krótkie przedstawienie oferty dla fundacji i stowarzyszeń z powiatu sochaczewskiego, a także na wspólną integrację przy kawie i herbacie.

Wszystkie informacje można uzyskać u Ewy Prengowskiej, dyrektor biura POPPS, pod nr telefonu 601-135-239 i e-mail biuro@popps.org.pl .

VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego odbywa się w ramach projektu „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich” i dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

FIO_MPiPS_logo1