VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos – zapowiedź

0
22

Zapraszamy na VII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali Fizycznej (numer 3.3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

2) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

4. Zamknięcie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski