W Brzozowie Starym zapłonęły Światełka Pamięci

W dniu 28 grudnia 2020 r. minęła 79. rocznica zrzutu Cichociemnych ekipy Jacket na las Paulinka – Wszeliwy oraz śmierci w Brzozowie  Starym dwóch Cichociemnych rtm. Mariana Jureckiego ps. „Orawa” i  kpt. Andrzeja Świątkowskiego ps. „Amurat”. To oni pierwsi spośród 316. Cichociemnych oddali życie za Ojczyznę, za nas, w myśl haseł „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz „Wywalcz jej wolność lub zgiń”.

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym nosząca imię tak wspaniałych Patronów po raz piąty w 2020 r. zorganizowała w rocznicę zrzutu Cichociemnych Światełko Pamięci. W tym roku było ono  inne. Nie było zbiorowego zapalenia światełka. Szkoła zwróciła się do społeczności szkolnej i lokalnej o indywidualne uczestnictwo w tej akcji.

Światełka Pamięci dla Cichociemnych zapłonęły na grobie Cichociemnych w kwaterze żołnierskiej na miejscowym cmentarzu oraz przy obelisku na Skwerze im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym.

W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym dziękuję uczniom, rodzicom, rodzinom, nauczycielom i innym osobom za zaangażowanie w akcji.

Płonęło wiele Światełek Pamięci, w tym znicze JW. Grom. To znak, że Pamiętamy.

Andrzej Grabarek

.