W gminie Młodzieszyn oznakowują drogi gminne

0
28

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wykonuje prace związane z oznakowaniem dróg gminnych i mostów.

Montaż nowych znaków drogowych zwiększa poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg, jak również orientację w terenie służb ratunkowych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja) oraz odwiedzających naszą gminę.

Wszystkie osoby poruszające się w rejonie prowadzonych robót prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie.

.