W Muzeum Ziemi …

0
39

W muzealnej sali wykładowej:

12:00 – 14:00 – prezentacja sprzętu wojskowego i zabytków z lat 1863- 1864 ze zbiorów Muzeum.
12:30 – 13:00 – wykład „Organizacja i przebieg powstania styczniowego”.
13:00 – 13:30 – wykład „Powstanie Styczniowe w powiecie sochaczewskim”.
13:30 – 13:45 – dyskusja i zakończenie części multimedialnej.

W skansenie:

12:00 – 15:00 – obozowisko powstańcze z okresu powstania styczniowego
14:00 – 15:00 – prezentacja wojskowości polskiej i rosyjskiej, pokaz dynamiczny z użyciem czarnego prochu.
15:00 – zakończenie pokazu.

Muzeum zaś tak jak zawsze, czynne jest do godziny 16.