W szczególnych przypadkach MOPS dostarczy zakupy lub leki

0
43

Na trenie powiatu nie mamy żadnych zachorowań na koronawirusa, ale samorząd wdrożył już cały pakiet różnego rodzaju działań zapobiegawczych. Podejmowane są też decyzje o tym, jak ochronić i wesprzeć osoby z grupy podwyższonego ryzyka – starsze, chore, samotne.

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, na terenie powiatu sochaczewskiego nie odnotowano dotychczas zachorowania na koronawirusa, nie ma też osób objętych kwarantanną domową. Na terenie całego powiatu nadzorem epidemiologicznym służby sanitarne objęły 46 osób.

Liczba zachorowań w kraju rośnie, a grupą pacjentów podwyższonego ryzyka są seniorzy, osoby przewlekle chore. Jak mówi burmistrz Piotr Osiecki, w tym trudnym czasie możemy się przekonać, ile w nas empatii i solidarności z tymi, którzy potrzebują naszego zainteresowania i uwagi.

Sprawdźmy czy w naszym bloku, albo w domu naprzeciwko nie mieszka osoba samotna,  schorowana, wymagająca pomocy. Być może za ścianą jest ktoś, komu trzeba dostarczyć  świeże pieczywo czy wykupić leki. Proszę i apeluję o szeroko rozumianą solidarność w naszych małych wspólnotach – mówi burmistrz.

Dziś, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz polecenia wojewody mazowieckiego, burmistrz wydał zarządzenie w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta.

Czytamy w nim, że ratusz i działający w jego imieniu MOPS zapewnią osobom wymagającym wsparcia pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych, pomocy w zakupie leków i innych naprawdę niezbędnych artykułów, pomoc w załatwieniu pilnych spraw urzędowych, a gdy zajdzie taka potrzeba także specjalistyczne poradnictwo psychologiczne. MOPS dokona rozeznania, czy są wśród nas osoby po leczeniu szpitalnym wymagające przyznania im usług opiekuńczych. Pomoc udzielana będzie – w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym – na wniosek tej osoby lub jej opiekuna prawnego. Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Nie raz pokazaliśmy, że jest w nas wielka siła i chęć pomagania. Gdyby ktoś z mieszkańców, jako wolontariusz, chciał pomóc MOPS-owi w robieniu zakupów, ich dostawie do seniorów, proszę, by swą gotowość zgłosił telefonicznie do MOPS lub naszego Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – mówi burmistrz.

I przypomina, by do minimum ograniczać kontakty międzyludzkie, odwołać zebrania wspólnot, rachunki płacić z konta internetowego a nie w kasie banku, w tłumie innych oczekujących na swoją kolej.

Apeluję o odpowiedzialność za swoje zdrowie i zdrowie innych, czyli jeśli to możliwe pozostanie w domu. Proszę też rodziców, by dopilnowali, aby dzieci nie poświęciły czasu wolnego od zajęć lekcyjnych na pielęgnowanie kontaktów towarzyskich. Wchodzenie w duże skupiska ludzi, to świadome narażanie się na kłopoty – zaznacza Piotr Osiecki.

daw