W trosce o bezpieczeństwo dzieci w Szkole Podstawowej w Rybnie

0
27

Jedną z najważniejszych inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo dzieci w Szkole Podstawowej w Rybnie było wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Jest to przedsięwzięcie na które Rada Gminy Rybno przeznaczyła blisko 50 tys. zł. 

Urządzenie ma za zadanie przede wszystkim ochronę. Zgodnie z rozporządzeniem wszystkie budynki o dużej kubaturze muszą posiadać przeciwpożarowy wyłącznik prądu w każdej strefie pożarowej. Aparat odcina dopływ energii elektrycznej do wszelkich odbiorników, pomijając tylko te instalacje, które są niezbędne podczas pożaru. Rozporządzenie dokładnie określa również umiejscowienie aparatu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. To ważne dla każdego ucznia urządzenie już znajduje się na terenie szkoły w Rybnie. Rozporządzenie weszło w życie kilka lat temu, jednak dopiero teraz udało się to wykonać.

– Zadanie to jest bardzo ważne. Zarówno z naszej strony, jak i sprawującej nadzór straży pożarnej. Rada Gminy w Rybnie przekazała środki na wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w naszej szkole i za kwotę niemałą dla naszego samorządu, bo niemalże 50 tys. zł, udało się zrealizować to zadanie. Z pewnością zwiększy się znacznie bezpieczeństwo wszystkich uczniów i pracowników placówki. – mówi wójt Rybna Damian Jaworski.

Gmina Rybno rozwija się coraz bardziej. Inwestycje prowadzone są regularnie, a wiele projektów jest w fazie przygotowania.