Wakacyjne konkursy Biblioteki Gminnej w Kątach

0
30

Gminna Biblioteka Publiczna

Gmina Sochaczew oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kątach i Zespół Szkół w Kątach zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Gmina Sochaczew w podróży – wakacyjne pejzaże”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sochaczew. Prace uczestników oceniane będą w czterech grupach wiekowych (klasy 0, klasy I – III, klasy IV – VI oraz uczniowie gimnazjum). Każdy uczestnik (do dnia 16 września 2015r.) nadesłać może jedną pracę, przedstawiającą krajobraz widziany podczas wakacji (nie tylko morze, góry czy jeziora, ale również pejzaże lokalne). Na zwycięzców czekają ufundowane przez Wójta Gminy Sochaczew atrakcyjne nagrody książkowe. Nagrodą dodatkową będzie wystawa najlepszych prac plastycznych podczas dożynek gminnych w Kątach.

Jednocześnie przypominamy o nadal aktualnym konkursie na LOGO BIBLIOTEKI. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się znakiem firmowym Biblioteki. Powstanie LOGO będzie dla nas formą uczczenia, przypadającego w tym roku 50-lecia istnienia Biblioteki w gminie Sochaczew. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby dorosłe oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (również spoza gminy Sochaczew). Prace przyjmowane będą we wszystkich placówkach bibliotecznych gminy Sochaczew, tj. w Kątach i w Filiach Bibliotecznych w Wyczółkach i w Wymysłowie. Projekty można też nadsyłać pocztą do 3 sierpnia 2015r. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 300 zł.

Regulaminy obydwu konkursów:

regulamin-konkursu-na-logo.pdf

gmina-sochaczew-w-podrozy-regulamin.pdf