WALKA Z AZBESTEM W GMINIE TERESIN

0
8

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Gminy Teresin w roku 2015 wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Inwestycja realizowana będzie w roku 2016. Środki pozyskane przez Urząd Gminy Teresin przeznaczone będą tylko i wyłącznie na demontaż, przewiezienie i utylizację azbestu, natomiast nie mogą być wydatkowane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Teresinie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku do godz. 16.00.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie;
  • dokumentacja potwierdzająca aktualny stan pokrycia dachu (fotografia).

W związku z ograniczoną ilością środków o zakwalifikowaniu do dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 18 (Referat Mienia i Środowiska, tel. 46 864 25 62).