Walne zebranie członków Sochaczewskiego WOPR

0
24

Zarząd Sochaczewskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego informuje, że w dniu 28.10.2018 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Sochaczewskiego WOPR.

 • I termin godz. 11.00
 • II termin godz. 11.15

Lokalizacja: Sala w hali sportowej MOSiR Sochaczew przy ul. Janusza Kusocińskiego „ORKAN”.

Poniżej proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania członków Sochaczewskiego WOPR,
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania,
 3. Stwierdzenie przez przewodniczącego walnego zebrania prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia,
 5. Zatwierdzenie Regulaminu walnego zebrania,
 6. Przedstawienie projektu zmian w Statucie,
 7. Dyskusja i propozycje zmian,
 8. Zatwierdzenie zamian w Statucie stowarzyszenia i jego jednolitego tekstu,
 9. Zgłaszanie wniosków i sprawy bieżące,
 10. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków,
 11. Zakończenie obrad walnego zebrania członków stowarzyszenia.

 

Prezes zarządu

Sochaczewskie WOPR

Patryk Sobieraj