Wandale nie mają wakacji!

0
37

Nie szanujemy mienia wspólnego. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie odnotował w ostatnim czasie kilkanaście przypadków dewastacji przystanków i infrastruktury przystankowej. Ich naprawa będzie kosztowała krocie.

 – Wandale najczęściej na cel biorą szyby, wybili je w kilku miejscach, ale odnotowaliśmy także przypadki zniszczeń płyt poliwęglanowych znajdujących się na dachach wiat przystankowych. Nie oszczędzają także słupków przystankowych i ławek. Zdarza się także wyrywanie znaków drogowych i niszczenie kostki chodnikowej. Niestety, próby ustalenia sprawców tych dewastacji często kończą się niczym, gdyż do aktów wandalizmu dochodzi najczęściej tam, gdzie nie ma monitoringu. Aby ukarać sprawcę, należy złapać go na gorącym uczynku. Stąd nasza prośba – jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia, od razu informuj policję, a wszelkie przypadki rozbitych szyb czy zdewastowanych przystanków należy zgłosić do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie. Im szybsza jest reakcja świadków takich zdarzeń, tym większe są szanse na złapanie i ukaranie sprawców – apeluje dyrektor GZGK Marek Misiak.

Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej do aktów wandalizmu dochodzi w weekendy. W walce z wandalami skutecznie pomaga system kamer monitoringu, które obserwują ulice przez całą dobą. Widać to dobrze na przykładzie Skweru Niepodległości i okolic dworca kolejowego. Ten rejon jest w zasięgu monitoringu wizyjnego, co skutecznie odstrasza wandali. Warto więc zwrócić uwagę na dobro wspólne i zgłaszać przypadki dewastacji – szczególnie, gdy widzieliśmy sprawcę.

Za popełnienie tego przestępstwa kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

.