Warsztaty dla osób z otoczenia dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera oraz autyzmem

0
100

29 i 30 września 2017 r. odbyło się szkolenie „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym” organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie. Przez dwa dni uczestnicy  rozmawiali o funkcjonowaniu dzieci z Zespołem Aspergera lub spektrum zaburzeń autyzmu, a także problemach z jakimi borykają się rodzice i opiekunowie tych dzieci.

Warsztaty przygotowane i prowadzone były przez Ilonę Rzemieniuk i Edytę Pietrzak ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „ Nie-Grzeczne Dzieci”. Wśród osób biorących udział w  zajęciach byli nauczyciele, pedagodzy i przede wszystkim rodzice dzieci z Zespołem Aspergera. Tematyka spotkań była bardzo rozległa i przedstawiała szereg zagadnień związanych z Zespołem Aspergera, m.in.:
– problem organizacji pracy z dziećmi/młodzieżą czy dorosłym z ZA (organizacja miejsca, środowiska pracy, narzędzia i metody)
– rodzaje terapii i rehabilitacji
– komunikację w spektrum zaburzeń autystycznych (jak się komunikować?, jakiego języka używać?, jak nauczyć osobę ze spektrum zaburzeń autystycznych umiejętności społecznych?) Dużo czasu i uwagi poświęcono diagnozie i związanym z nią orzeczeniom, wskazówkom dydaktycznym i funkcjonowaniu dziecka z ZA w szkole.  Opiekunowie mieli okazję wymienić się doświadczeniami, nawiązać kontakt i przede wszystkim otrzymać wsparcie. Docenili to zapewne rodzice, których dzieci zostało dopiero zdiagnozowane, pełni lęku i pytań o to co teraz będzie, jak będzie wyglądało nasze życie i co musimy zmienić?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie