Warto przekazać jeden procent

0
31

Zbliża się termin składania zeznań podatkowych. Jak co roku przy tej okazji prezentujemy listę podmiotów z terenu naszego miasta, które można w ten sposób wesprzeć. Instytucje zostały podane w kolejności alfabetycznej.

Hufiec ZHP Sochaczew
KRS: 0000291419
1 procent podatku przekazany na Hufiec ZHP Sochaczew wspomoże wychowanie harcerzy zgodnie z wartościami zawartymi w Prawie Harcerskim, pozwoli na realizację programu wychowawczego, który od ponad stu lat jest sprawdzoną metodą kształtowania młodych ludzi.

Fundacja na rzecz ochrony praw zwierząt „NERO”
KRS: 000317840
Celem Fundacji jest rozległa działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i okrutnie traktowanym, opieka nad zwierzętami porzuconymi w domu tymczasowym zorganizowanym na terenie siedziby fundacji oraz w zaprzyjaźnionych domach tymczasowych.

Fundacja na rzecz Ochrony Praw Zwierząt Kundelek Iłów
KRS: 0000574797
Organizacja ratująca zwierzęta, które są chore, porzucone i zapomniane. Przygotowuje psy do życia w rodzinie, uczy podstawowych zasad, prowadzi akcję adopcji bezpańskich zwierząt.

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Kuznocin
KRS: 0000005220
W szeroko pojętej działalności statutowej mieści się wszelka pomoc chorym na Alzheimera, ich rodzinom i opiekunom. W szczególności mowa tu o grupie wsparcia, poradnictwie, edukacji społeczeństwa, terapii, pielęgnacji i rehabilitacji chorych.

Fundacja Radia Niepokalanów
KRS: 0000332816
Celem Fundacji jest m.in. promocja wartości chrześcijańskich w środkach społecznego przekazu oraz inspirowanie działalności, służącej ulepszaniu świata komunikacji społecznej w oparciu o wartości humanistyczne i polską tradycję.

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich”
KRS: 0000293143
Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie, intelektualnie, dotkniętym dysfunkcjami społecznymi z powodu bezrobocia, bezdomności, uzależnień, choroby psychicznej. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy o charakterze terapeutycznym i samopomocowym.

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
KRS: 0000487697
Jest związkiem stowarzyszeń, działa na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego, szkoli, edukuje, organizuje coroczne zjazdy NGO, organizuje konkursy grantowe dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”
KRS: 0000103973
Prowadzi w Chodakowie świetlicę środowiskową z elementami socjoterapii – placówkę wsparcia dziennego dla uczniów z trudnych wychowawczo rodzin. Popołudniami w świetlicy dzieci mogą odrobić lekcje, coś zjeść, pograć z przyjaciółmi itp.

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Sochaczewie
KRS: 0000112347
Zrzesza osoby którym szczególnie zależy na umuzykalnieniu społeczeństwa, wspiera działalność artystyczną i pedagogiczną sochaczewskiej szkoły muzycznej, pomaga w zakupach instrumentów, prowadzi kursy nauki gry na instrumentach dla osób dorosłych itd.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Sochaczewie
KRS: 0000455710
Każdy pies, kot, świnka morska, papużka czy inne zwierzę pragnie mieć kochający dom. Chce mieć swojego człowieka, który będzie je kochał i będzie o nie dbał. Pamiętaj jednak, że zwierzęta są  istotami mającymi uczucia i odczuwają miłość, ból czy tęsknotę.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego (Oddział Powiatowy w Sochaczewie)
KRS: 0000134684
Sochaczewski oddział prowadzi w mieście trzy Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, chroni prawa dzieci, pomaga dzieciom osieroconym, ubogim, zagrożonym marginalizacją i patologią społeczną, przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Organizuje wypoczynek letni i zimowy, spotkania świąteczne, pomoc w odrabianiu lekcji itp.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie
KRS: 0000290625
Celem stowarzyszenia jest przywrócenie osób starszych do systemu kształcenia, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy, propagowanie wiedzy na temat utrzymania zdrowia w wieku starczym. Działania UTW są oparte na samokształceniu i samopomocy seniorów.