Ważne obchody września’39

0
37

Przez cały wrzesień na terenie powiatu sochaczewskiego odbywają się obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy nad Bzurą. Kolejna ich odsłona miała miejsce 17 września  br. Uroczystości rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem pamięci przy kościele w Trojanowie, poświęconemu ofiarom walk i terroru XX wieku, w tym 18 mieszkańcom Trojanowa rozstrzelanym przez Niemców 15 września 1939 r. Centralnym punktem tego dnia były wydarzenia na cmentarzu wojskowym przy al. 600-lecia. Odprawiono tu uroczystą mszę świętą polową, poświęcono odnowione żołnierskie mogiły, odbył się apel pamięci, salwa honorowa, złożono kwiaty i zapalono światła pamięci.

Obchody te były szczególne, gdyż po raz pierwszy odbyły się na odnowionej trojanowskiej nekropolii. Przypomnijmy, iż cmentarz przeszedł kompleksową modernizację dzięki rządowej dotacji w wysokości 2,6 mln zł, którą przyznał na ten cel wizytujący cmentarz w roku 2018 premier Mateusz Morawiecki. Środki te pozwoliły na przebudowę placu przed pomnikiem, kwater, chodników. Zamontowano również niemal 300 nowych krzyży i tabliczek z nazwiskami bohaterów września 1939 roku. Dotychczas na tabliczkach epitafijnych było jedynie 160 znanych i upamiętnionych żołnierzy, a dzięki przeprowadzonym w tym roku badaniom w Centralnym Archiwum Wojskowym, udało się zidentyfikować w sumie 534 osoby, których nazwiska umieszczono na kamiennych krzyżach. Cmentarz wojenny w Trojanowie to największa nekropolia polskiego września. W zbiorowych mogiłach złożono tu szczątki 3693 żołnierzy i oficerów armii „Poznań” i „Pomorze”, w tym 20 żołnierzy AK poległych w Bronisławach. Pochowano tu także 142 cywilne ofiary zbrodni niemieckich z okresu okupacji 1939-45 r.

W trakcie uroczystości głos zabrał poseł na sejm RP ziemi sochaczewskiej Maciej Małecki przewodniczący Komitetu Honorowego 80. Rocznicy Bitwy nad Bzurą oraz 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Dziś, kiedy spojrzymy na przyszłość Ojczyzny, dochodzimy do jednej refleksji – to my mamy obowiązek troski o Polskę. Każdy z nas swoim życiem pisze jej historię. Co więcej, musimy nieść w Polskę i świat opowieść o męstwie i poświęceniu poległych za Ojczyznę. Nie trzeba nas uczyć wolności, bo Polacy kochają ją najbardziej na świecie. Tych, którzy chcą dowiedzieć się ile kosztuje wolność, zapraszam do Sochaczewa. Niech pochylą głowy przed krzyżami na cmentarzu w Trojanowie – powiedział.  Jako reprezentant rządu odczytał także list, który z okazji uroczystości wystosował do sochaczewian premier Mateusz Morawiecki. Do zebranych zwrócił się także obecny na wydarzeniu wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Polową mszę świętą odprawił proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ks. Kazimierz Wojtczak.

Na uroczystościach obecni byli kombatanci, weterani, honorowi obywatele miasta, poseł na sejm RP Maciej Małecki, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej gen. Andrzej Dąbrowski, starosta sochaczewski Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, burmistrz Piotr Osiecki, zastępcy burmistrza – Marek Fergiński i Dariusz Dobrowolski, radny sejmiku województwa mazowieckiego Łukasz Gołębiowski, dowódca 38. Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej z Bielic ppłk Wiesław Żbikowski, radni powiatowi i miejscy, wójtowie gmin powiatu sochaczewskiego, harcerze i uczniowie sochaczewskich szkół.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.