WFOŚiGW w Warszawie przypomina, że …

0
46

Przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  prowadzi nabór wniosków na Zadania z zakresu ochrony wód. Formą dofinansowania jest niskooprocentowana pożyczka z możliwością umorzenia.

Celem tego zadania jest osiągnięcie efektu ekologicznego, spełnienie wymogów w zakresie redukcji ładunków zanieczyszczeń, w tym związków biogennych (azot, fosfor) odprowadzanych do wód oraz ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.