Wielka Zbiórka Książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie

0
8

Podarujmy książkom drugie życie!

Od 8.09 do 11.10 trwa w naszej Bibliotece Wielka Zbiórka Książek. Jest to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Fundację Zaczytani.org. Celem Wielkiej Zbiórki Książek jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane beneficjentom fundacji, w tym: szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym, zakładom karnym, regionalnym centrom krwiodawstwa i innym.

Podczas Wielkiej Zbiórki Książek zbierane są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych spełniające pewne kryteria: zostały wydane po 2000 roku, są napisane w języku polski, są nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie.

Podczas WZK nie są przyjmowane : podręczniki, encyklopedie, słowniki, kodeksy, wydania z segregatorami, czasopisma, Pisma Święte i inne święte księgi, przewodniki, atlasy, mapy, książki kucharskie, ogrodnicze, poradniki itp.

Otwarty punkt zbiórki książek czynny jest w godzinach pracy Biblioteki (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8-16; środa 8-18).