Wojewoda otworzył powiatową drogę

0
69

Ta inwestycja jest najlepszym dowodem, jak bardzo ważna jest dobra współpraca. Inwestycyjne współdziałanie nie tylko przynosi znakomite efekty, ale też jest promowane przez urząd wojewódzki, co niejednokrotnie podkreślali samorządowcy podczas otwarcia drogi powiatowej w gminie Nowa Sucha.

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” zakończyła się przed terminem, i choć kierowcy mogli jeździć zmodernizowanym 3,5-kilometrowym odcinkiem już latem tego roku, to dopiero w ubiegły czwartek, 8 września drogę oficjalnie oddano do użytku. W uroczystości udział wzięły władze wojewódzkie, powiatowe, gminne, wykonawcy i osoby związane z realizacją inwestycji.

– Niezwykle trudno byłoby zrealizować tę inwestycję, gdyby nie bardzo udana współpraca z samorządem wojewódzkim, który pomógł nam w finansowaniu połowy kosztów zadania. Pozostałą częścią kosztów również po połowie podzieliśmy się z gminą Nowa Sucha, za co jesteśmy tutejszym samorządowcom bardzo wdzięczni – mówił Tadeusz Głuchowski, wicestarosta. W podobnym tonie wypowiadał się też Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha. – My również cieszymy się z tej owocnej współpracy i już dziś deklarujemy, że jesteśmy w pełni otwarci na kolejne wspólne inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców naszej gminy – przyznał wójt, dodając. – Ten zmodernizowany odcinek stanowi części drogowej arterii naszej gminy, która z kolei jest dla naszych mieszkańców głównym dojazdem do autostrady A2.

Jak łatwo się domyślać, teraz kolejnym podstawowym celem inwestycyjnym jest tu remont dalszego 4-kilometrowego odcinka tej drogi. Nasz powiat nie pozostaje bierny i najpóźniej do 15 września planuje złożyć wniosek do wojewody o dofinansowanie inwestycji. – Nie widzę żadnych przeciwwskazań, w tym rozdaniu nadal preferować będziemy umiejętną współpracę między samorządami. Jesteśmy otwarci na propozycje – mówił wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, który jednocześnie zaznaczył, że każdy wniosek, który wpłynie do Urzędu Wojewódzkiego musi być kompletny od „a” do „z”, zgodny z prawem i bez możliwości poprawek, wówczas uzyska pozytywną ocenę.

Obecny również na otwarciu Maciej Małecki, poseł na sejm RP, który z kolei gratulował i wyrażał zadowolenie, że na terenie powiatu sochaczewskiego przybywa zmodernizowanych dróg, a Urząd Wojewódzki wspiera prowadzone tu zadania inwestycyjne. W otwarciu drogi wzięli udział też mieszkańcy gminy, w tym radni i sołtysi.

Symboliczną wstęgę na nowo oddanej do użytku drodze przecinali – poseł Maciej Małecki, wojewoda Zdzisław Sipiera, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, wójt Maciej Mońka, Mariusz Mikulski – przewodniczący Rady Gminy Nowa Sucha, Małgorzata Dębowska – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Dariusz Zieliński – inspektor nadzoru nad inwestycją oraz Bogdan Głuchowski – wykonawca inwestycji właściciel firmy P.H.U. Prima.

W ramach inwestycji zmodernizowano drogę o długości 3,5 kilometra, na której wybudowano 125 zjazdów i wykonano 4 skrzyżowania. Ułożona została nowa warstwa wiążąca oraz ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonano też oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawcą zadania była firma P.H.U. Prima Bogdan Głuchowski z Sochaczewa, z którą zawarto umowę na kwotę ponad 1,7 mln złotych. Na realizację tej inwestycji powiat sochaczewski uzyskał dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 50% wartości inwestycji, czyli ponad 850 tys. zł w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Pozostała część kosztów pokryta została ze środków powiatu sochaczewskiego i gminy Nowa Sucha. Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 zastąpił Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, realizowany w latach 2008–2014.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie