Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wobec bieżących problemów Mazowsza

0
12

Marcin Wajda

Na wrześniowym posiedzeniu członkowie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim dyskutowali na temat skutków społecznych, gospodarczych, administracyjnych i finansowych, jakie niesie za sobą planowany podział województwa mazowieckiego.

Podział to złe rozwiązanie

Szczegółowe informacje na temat skutków ewentualnego podziału województwa przedstawił Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim. Podkreślił, że po wyłączeniu administracyjnym metropolii warszawskiej nowe województwo mazowieckie miałoby dużo większą powierzchnię, od nowego województwa stołecznego, bo ok. 86% obecnej, za to diametralnie ograniczone dochody. Najważniejszy dochód województwa, czyli podatek CIT, wyniesie zaledwie 13% obecnych wpływów z tego tytułu. Za spadkiem dochodów nie będzie natomiast szła redukcja zadań i obowiązków. Argument pomysłodawców podziału dotyczący troski o zachowanie po 2020 r. środków unijnych, nie mają racji bytu. Od stycznia 2018 r. obowiązuje nowy podział statystyczny, który jest brany pod uwagę przy dystrybucji środków w ramach nowego budżetu UE. Członkowie prezydium zdecydowali, że dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na posiedzeniu plenarnym z udziałem posłów z województwa mazowieckiego.

Klimat i skutki pandemii

Prezydium wypracowało także projekt stanowiska ws. klimatycznych wyzwań województwa mazowieckiego. Dokument procedowany będzie w trybie głosowania korespondencyjnego. W dalszej części spotkania przewodniczący Zespołu roboczego ds. oświaty Jerzy Wiśniewski poinformował o rezultatach pracy dwóch ostatnich posiedzeń, które w głównej mierze poświęcone były problemom wynikającym ze zdalnej edukacji. Przewodnicząca doraźnego Zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego Monika Fedorczuk opowiedziała o rezultatach pracy jej zespołu, który zapoznał się między innymi z założeniami Planu Odbudowy dla Europy, czyli nową inicjatywą UE w zakresie walki ze skutkami kryzysu gospodarczego. Poinformowała także, że zespół na bieżąco monitoruje sytuację na mazowieckim rynku pracy oraz zapoznał się z informacjami na temat realiów funkcjonowania mazowieckich placówek medycznych w dobie pandemii.

Członkowie prezydium podjęli także decyzję o organizacji kolejnych posiedzeń plenarnych WRDS.

Źródło: mazovia.pl, Foto: Michał Słaby, onet.pl