Wójt gminy Młodzieszyn wspólnie z GOPS-em włączyli się w akcję „Ozdobić dzieciom Święta”

0
17

Wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Młodzieszynie dołączyli do akcji świątecznej organizowanej w ramach projektu „POZNAJ, NAUCZ, ZAINSPIRUJ – NIE OCENIAJ” organizowanej przez „Stacja Dom”.

Stowarzyszenie na rzecz pieczy Zastępczej „Stacja Dom” zostało założone w dniu 22 czerwca 2017 r. z inicjatywy rodzin zastępczych funkcjonujących przy PCPR w Sochaczewie oraz osób, którym bliska jest ta idea. Celem Stowarzyszenia jest działalność obejmująca zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, otrzymają za pośrednictwem stowarzyszenia własnoręcznie wykonane przez pracowników GOPS pierniczki oraz gadżety przekazane przez Urząd Gminy Młodzieszyn.

W tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie tak drobny gest pozwoli poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i wzbudzić uśmiech na dziecięcych buziach.

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

.