Wójt Marek Olechowski odmawia przekazania danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej

0
45

Bez odpowiedzi pozostanie wniosek Poczty Polskiej, skierowany do teresińskiego samorządu, z żądaniem wydania danych, dotyczących wyborców. Wójt gminy Teresin Marek Olechowski odmówił operatorowi pocztowemu przesłania spisu wyborców naszej gminy w związku z ogłoszonymi na 10 maja wyborami prezydenckimi.

Podobne decyzje podjęło już wielu prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów. Wójt Olechowski jako pierwszy i jak dotąd jako jedyny samorządowiec powiatu sochaczewskiego przyjął takie właśnie stanowisko.

 

Komunikat wójta gminy Teresin

Informuję , że jako Administrator Państwa Danych Osobowych, działając na podstawie obecnie obowiązującego prawa, odmówiłem Poczcie Polskiej S.A. przesłania spisów wyborców naszej gminy.

Marek Olechowski
wójt gminy Teresin

 

Przypomnijmy, że Poczta Polska przymierza się do zorganizowania w przyszłym miesiącu pierwszych w historii kraju, w pełni korespondencyjnych wyborów na prezydenta RP. Plan ten budzi jednak mnóstwo kontrowersji między innymi wśród epidemiologów i przedstawicieli samorządów. Pierwsi uważają, że wybory mogą przyczynić się do wzrostu przypadków zachorowań na koronawirusa.  Ci drudzy z kolei zwracają uwagęże ich zdaniem jest za mało czasu, aby m.in. zrekrutować i pracować.