Wspólnie zawsze bezpieczniej

0
13

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w powiecie sochaczewskim

 

Oszustwa wobec osób starszych, zagrożenia w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie – to problemy poruszane podczas debat społecznych organizowanych we wszystkich powiatach na Mazowszu. W Sochaczewie spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w naszym powiecie odbyło się w środę, 27 maja w ramach trzeciej edycji konsultacji pod hasłem „Wspólnie bezpieczniej”.

 

Spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli policji, samorządowców, dyrektorów szkół, instytucji, uczniów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz mieszkańców odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Debaty społeczne realizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” i polegają na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ich organizatorem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji oraz na szczeblu lokalnym: Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji.

Jak podkreślali organizatorzy debaty, tego typu konsultacje społeczne służą zdiagnozowaniu potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zgłaszaniu lokalnych oczekiwań i wspólnemu wypracowywaniu rozwiązań. Pozwalają na podejmowanie decyzji odpowiadającym rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom społeczeństwa. Dzięki takim spotkaniom i spostrzeżeniom zarówno policja, jak i samorządy uzyskują również wiedzę o ich postrzeganiu przez obywateli. W wyniku takich debat podejmowane są także próby wspólnego wypracowania metod eliminowania zagrożeń, niebezpiecznych zachowań.

Podczas tegorocznego cyklu spotkań nacisk położony został na bezpieczeństwo osób starszych oraz partnerstwo w tym obszarze z młodzieżą. Dlatego też podczas debaty omawiane były działania profilaktyczne i edukacyjne, takie jak Bezpieczny Senior czy Mazowiecka Akademia Seniora. Debata obejmowała również ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Na ten temat mówili zastępca komendanta KPP mł. insp. Marek Wójcik oraz st. asp. Justyna Citko, kierownik rewiru dzielnicowych. O przedsięwzięciach prewencyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla z kolei mówił bryg. Wiesław Gorzki, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Był też czas przewidziany na dyskusję z udziałem wszystkich uczestników. Głos zabierali mieszkańcy, którzy zgłaszali swe uwagi i spostrzeżenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa (wnioski z debaty poniżej), wypowiadali się też samorządowcy, pedagodzy a nawet uczniowie.

W obradach wzięli udział m.in. wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski oraz insp. Marek Świszcz, I zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta oraz insp. Janusz Patury, komendant powiatowy policji w Sochaczewie.

 

Syperek

 

Wnioski z debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu w powiecie sochaczewskim:

 1. Zmiana dnia spotkań Mazowieckiej Akademii Seniora
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wiktoria – naganne zachowanie młodych ludzi na terenie spółdzielni – dokładniejsze patrolowanie terenu spółdzielni, okolice sklepu nocnego
 3. Zwiększenie środków na przebudowę i remonty dróg, między innymi odcinek drogi nr 577, nr 575
 4. Wycinka przyrostów wiklinowych, pogłębianie Wisły, zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gmin Iłów, Brochów, Młodzieszyn
 5. Chodaków, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i seniorów na ulicy Wyszogrodzkiej – brak chodnika na części tej ulicy, środki na budowę chodnika i ścieżki rowerowej, kontrola prędkości na ulicy Smolnej, problem wyścigów samochodowych i motocyklowych
 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dzielnicowy Sejmik Obywatelski – kwestia różnych zarządców poszczególnych dróg i chodników (ul. Chodakowska), możliwość inicjatywy ustawodawczej w tym temacie
 7. Kwestia budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, zdefiniowanie dziedzin wymagających podjęcia dodatkowych działań
 8. Ulica Pałacowa, Seroki – problem nadmiernej prędkości kierowców, brak chodnika, wąskie pobocze, większa liczba patroli w godzinach popołudniowych; problem osób pijących alkohol na przystanku autobusowym, poczucie zagrożenia mieszkańców
 9. Chodaków, ulica Wyszogrodzka – brak bezpiecznego przejścia dla pieszych, brak pasów, oznakowania; nadmierna prędkość młodych kierowców
 10. Brak chodnika na moście na rzece Bzura w Chodakowie, niedostateczne bezpieczeństwo dla pieszych na moście
 11. Kontrola punktów z grami hazardowymi pod kątem przebywania w nich młodzieży
 12. Odcinek ul. Płockiej od ul. Gawłowskiej w kierunku Kątów – brak chodnika; regulacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płockiej i Gawłowskiej
 13. Spotkania, wizyty w szkołach dotyczące profilaktyki bezpiecznych zachowań wśród młodzieży
 14. Ulica Konopnickiej, Sochaczew – kwestia braku oświetlenia, niedostateczne bezpieczeństwo po zmroku
 15. Autobusy do Chodakowa – dodatkowy kurs po godzinie 23.00, szczególnie w weekendy

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie