Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi

0
37

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w najważniejszych obszarach układa się dobrze lub bardzo dobrze – tak niezależni eksperci podsumowali działania sochaczewskiego ratusza po półtora roku badań, analizie ankiet, rozmowach z mieszkańcami i stowarzyszeniami. 19 czerwca oficjalnie podsumowano projekt „Dobre Rządzenie”, a jego efektem było opracowanie modelu współpracy miast i gmin z tzw. trzecim sektorem.

 

Niech nas ocenią

W projekcie badającym kompleksowo, jak samorządy radzą sobie w kontaktach z organizacjami pozarządowymi, czy pytają je o zdanie, traktują poważnie i po partnersku, wzięły udział Sochaczew, Ożarów Mazowiecki, Wieliszew, Tomaszów Mazowiecki, Zielonka oraz stołeczne dzielnice Białołęka i Praga-Północ. Prace koordynował Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który na koniec wraz z samorządami opracował raport diagnozujący stan obecny i wskazujący rekomendacje na przyszłość.

Ideały nie istnieją, dlatego zgłosiliśmy się do projektu i zostaliśmy jego samorządowym liderem. Chodziło o to, by ktoś z zewnątrz ocenił naszą pracę i pokazał, czy jeszcze można coś poprawić, udoskonalić – mówi z-ca burmistrza Marek Fergiński.

 

Więcej rozmów i zaufania

Siedmiu miastom i gminom zalecono, by śmielej przekazywały stowarzyszeniom realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, gdyż w większości ogranicza się ona do opieki nad osobami starszymi. Sugerowali, aby NGO dać więcej czasu na analizę programów i projektów uchwał, a gdy są wątpliwości i pytania organizować spotkania informacyjne. Eksperci zalecili, by tworzyć zespoły tematyczne zajmujące się np. sportem, edukacją czy kulturą oraz ograniczyć do minimum procedury urzędowe. Ich zdaniem samorządy powinny też lepiej komunikować się ze stowarzyszeniami i sprawdzać, czy np. zaproszenia, ogłoszenia, przesłane do konsultacji dokumenty zostały odebrane i poddane ocenie. Młodzi preferują nowoczesne technologie i z nimi można stawiać na komunikację mailową czy poprzez facebooka, ale już stowarzyszenia emerytów wolą tradycyjne formy – rozmowę telefoniczną, list.

 

Sochaczew liderem

Prowadząca konferencję dyrektor ds. projektów i komunikacji Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Paulina Bednarz podkreśliła, że spośród siedmiu miast i gmin najlepiej wypadły Sochaczew i Tomaszów Mazowiecki.

– Już wdrażamy niektóre z zaleceń. W raporcie pojawiła się uwaga, że trzeci sektor nie czuje, by miał wpływ na strategie rozwoju i inne dokumenty planistyczne. Sochaczew właśnie przystąpił do opracowania nowej wieloletniej strategii rozwoju oraz planu rewitalizacji. Do zespołu eksperckiego zaprosiliśmy reprezentantów Radu Sportu, Rady Pożytku Publicznego i Powiatowej Izby Gospodarczej – dodaje M. Fergiński.

 

Dobre praktyki

Sochaczewska konferencja była okazją do wskazania pozytywnych wzorców współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Swoje dobre praktyki zaprezentowały miasto Sochaczew, gmina Tomaszów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki oraz Stowarzyszenie „Sztuka włączania”. Jak mówiła Agata Kalińska dyr. Centrum Kultury, Sportu, Promocji i Organizacji Pozarządowych, w mieście działa Rada Sportu i Rada Działalności Pożytku Publicznego złożona z reprezentantów lokalnych stowarzyszeń.

– Opiniują one programy współpracy miasta z tzw. trzecim sektorem, projekty uchwał Rady Miasta, nasi delegaci zasiadają w komisjach dzielących corocznie dotacje dla NGO. Rady wspierają samorząd w pracach komisji oceniającej wnioski złożone do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego – mówi Marek Kępski szef stowarzyszenia ORKA Sochaczew i członek Rady Sportu.

– To na prośbę organizacji zmieniliśmy zasady trzeciej edycji budżetu obywatelskiego i podzieliśmy 1,1 mln zł na duże i małe granty. Mamy teraz pewność, że do realizacji wejdą co najmniej 2-3 projekty, a nie tylko jeden – podkreśla z kolei A. Kalińska.

 

Dotacje, bezpłatne szkolenia, stypendia

Z 79 lokalnych organizacji pozarządowych aż 40 zajmujących się sportem, rekreacją, sztukami walki, kulturą, profilaktyką antyalkoholową i antynarkotykową, opieką nad dziećmi z trudnych rodzin, seniorami, osobami niepełnosprawnymi, skorzystało w minionym roku z różnych form wsparcia. Urząd Miejski przekazał im pieniądze na realizację konkretnych projektów, udostępniał za darmo hale sportowe, boiska, w pełni wyposażoną w multimedia salę konferencyjno-szkoleniową w kramnicach, najlepszym sportowcom przyznał stypendia. Wartość wsparcia dla trzeciego sektora sięgnęła niemal 1,4 mln złotych.

– Duże imprezy nie mogą się obyć bez sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ochrony, wsparcia medialnego. To wszystko zapewnia Centrum Kultury, Sportu, Promocji i Organizacji Pozarządowych oraz współpracujące z nim miejskie jednostki. Sami nie raz korzystaliśmy z takiego wsparcia organizując MOTOSERCE – mówi Tomasz Sołdaczuk z Klubu Motocyklowego Boruta MC Poland Sochaczew.

Ratusz dba też o przeszkolenie osób, które bezpośrednio zajmują się składaniem ofert o dotacje, rozliczających przyznane przez burmistrza granty itp. Wszystkie szkolenia adresowane do fundacji i stowarzyszeń są bezpłatne.

 

Projekt „DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” prowadziła Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Był on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie.

 

Urząd Miasta Sochaczew

 

54449 54450