Wszystkie uchwały jednogłośnie

0
49

14 września na pierwszej po wakacyjnej przerwie sesji, spotkali się radni miasta. W programie obrad znalazło się sześć projektów uchwał, w tym dotyczące zmian w budżecie i wzniesienia popiersia marszałka Piłsudskiego w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian w tegorocznym budżecie: z 50 do 130 tys. zwiększyli planowane wydatki na nowy projekt pod nazwą „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, 62,8 tys. zł wydzielili na remont już istniejących i wykonanie nowych alejek na terenie cmentarza komunalnego. Do budżetu wprowadzili ponad 106 tys. zwiększonej subwencji oświatowej, którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie sal lekcyjnych w szkołach podstawowych. 115 tys. przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi oraz opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Radni jednogłośnie zgodzili się nadać Szkole Podstawowej nr 1 imię Jana Pawła II, o co wnioskowała społeczność tej szkoły, czyli dawnego gimnazjum nr 1. Ono także za patrona miało Papieża Polaka. Za kilka miesięcy odbędzie się uroczystość przekazania „jedynce” nowego sztandaru.

Radni zgodzili się na utworzenie odrębnych obwodów głosowania w czasie październikowych wyborów samorządowych. Obwody powstaną w Domu Kapłana Seniora (31 uprawnionych), budynku głównym szpitala (40) i pobliskim pawilonie psychiatrycznym (60). Zajęli się także zmianą kwietniowej uchwały dzielącej miasto na obwody głosowania. Korekta wynika z faktu, że przy ul. Przylasek powstały nowe domy i numery tych nieruchomości należy włączyć w granicę obwodu nr 18. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli oddać głos w październikowych wyborach.

Jednogłośnie zapadła też decyzja o wzniesieniu popiersia Józefa Piłsudskiego na skwerze przed budynkiem Państwowej Straży Pożarnej. Marszałek to pierwszy Honorowy Obywatel Miasta Sochaczew. Decyzję o nadaniu mu tego tytułu radni podjęli 30 października 1928 roku, za czasów burmistrza Aleksandra Albrechta. Dlaczego popiersie ma stanąć na skwerze przed komendą PSP? To symboliczne oddanie hołdu strażakom, którzy w 1918 roku odegrali szczególną rolę w wyzwalaniu Sochaczewa, rozbrajali niemiecki garnizon, dbali o porządek w mieście. Odsłonięcie popiersia ma się odbyć 11 listopada.