Wszystko z myślą o pacjentach

0
142

O sytuacji w sochaczewskim Szpitalu Powiatowym wraz z początkiem roku 2020, rozmawiamy z jego nowym dyrektorem, dr n. med. Feliksem Orchowskim.

 

Początek nowego roku, to także czas podsumowań ostatnich dwunastu miesięcy. Właśnie, jaki był miniony okres dla powiatowego szpitala?

– Cóż, był to przede wszystkim rok sporych zmian. Objąłem stanowisko dyrektora pół roku temu i mogę powiedzieć, że staram się, żeby przyspieszać te wszystkie zmiany, które poprawiłyby dostępność i jakość świadczonych przez szpital usług albowiem dobro pacjentów jest dla mnie najważniejsze. Okres drugiego półrocza 2019 roku był burzliwy, a złożyła się na to niewątpliwie atmosfera zmiany dyrektora i wdrażania nowych standardów pracy i leczenia, być może nie dla wszystkich wygodna. Najbardziej burzliwy był okres od 1 lipca do końca grudnia ubiegłego roku. Zmiana dyrektora (poprzedni zrezygnował) bezpośrednio wpłynęła na zmianę koncepcji działania szpitala, zmianę polityki finansowej dotyczącej m.in. płac, w tym w relacji do decyzji Ministerstwa Zdrowia, dotyczącej płac pielęgniarek czy ratowników. Do tego, dodajmy wzrost oczekiwań finansowych personelu medycznego związany z ogólną sytuacją na rynku medycznym. To wszystko sprawia, że przede mną bardzo dużo pracy. Niemniej, wspólnie z władzami powiatu konsekwentnie dążymy do poprawy wizerunku szpitala wśród mieszkańców. Wierzę, że gdy zrealizujemy ten długofalowy plan, osiągniemy cel, który w pełni zaspokoi potrzeby pacjentów. Potrzeba jednak cierpliwości i zaufania.

Konkretnie, niech pan przytoczy chociażby kilka z elementów, które są nowe, a już teraz przyczyniają się do rozwoju kierowanej przez Pana placówki.

– Po negocjacjach z NFZ uzyskaliśmy zwiększony limit na badania tomograficzne, endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia), dzięki czemu wykonujemy większą liczbę tych badań i zabiegów – na co ma również wpływ dobra współpraca z okolicznymi POZ-tami. Zwiększyliśmy limit operacji ortopedycznych w ramach wszczepiania endoprotez, wprowadziliśmy operacje laparoskopowe w zabiegach chirurgicznych, wzrosła o ponad 40% liczba operacji wykonywanych w naszym szpitalu, wzrasta liczba porodów i operacji ginekologicznych. Ponadto, zabezpieczyliśmy opiekę pediatryczną i neonatologiczną, a w ramach Oddziału Wewnętrznego po zatrudnieniu kardiologa rozwijamy profesjonalną diagnostykę chorób serca i ich leczenie. Wprowadziliśmy też możliwość wykonywania badań słuchu we współpracy z firmą Geers, kładziemy też nacisk na rozwój rehabilitacji. Udało mi się pozyskać nowych lekarzy chirurgów, co pozwoliło na zwiększenie zakresu operacji metodą laparoskopową, a także wzrost liczby operacji chirurgicznych i zakresu operacji. Podobnych rozwiązań służących rozwojowi naszego szpitala w kierunku pacjenta jest i będzie coraz więcej.

Wobec tego, można powiedzieć, że działalność sochaczewskiego szpitala zmierza ku lepszemu?

– Z mojej strony muszę powiedzieć, że musimy jeszcze bardzo dużo zrobić. Choćby zmodernizować, a w zasadzie kupić nowe maszyny do sterylizacji, czy nawet pralni. Urządzenia te, są mocno wyeksploatowane i często ulegają awariom. Przystosowujemy, a praktycznie wprowadzamy nowoczesny system informatyczny, spełniający współczesne wymogi w administracji i w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Ponadto, czeka nas remont bloku operacyjnego, wymiana i zakup narzędzi do operacji oraz sprzętu medycznego, który ma średnio po ok. 15 lat i jest zużytkowany. Karetki również wymagają pilnej wymiany na nowe, obecnie użytkowane są bardzo wyeksploatowane i awaryjne. W zakupie nowej karetki bardzo pomagają nam władze powiatu na czele ze starostą Jolantą Gonta, podobnie jest w innych inwestycjach. Jestem podbudowany tego typu współpracą, wierzę, że doprowadzi ona do bardzo dobrych efektów. Oczywiście rozmawiamy także z innymi ewentualnymi osobami i instytucjami chcącymi wesprzeć nasz szpital w niezbędnych inwestycjach. Tu podkreślę, iż olbrzymie wsparcie w negocjacjach z ważnymi instytucjami udzielił szpitalowi minister Maciej Małecki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Dużo emocji w ostatnim czasie wzbudza sprawa oddziału psychiatrycznego. Mieszkańcy powiatu są zaniepokojeni sytuacją psychiatrii, czy możemy ich w jakiś sposób uspokoić?

– Rozumiem obawy, ale robimy wszystko, by ten Oddział w Sochaczewie funkcjonował. Wyjaśnię, iż z powodu niekorzystnej dla pacjentów i szpitala decyzji lekarzy psychiatrów, pracujących w Oddziale Psychiatrii, zostaliśmy zmuszeni do chwilowego przerwania działalności/leczenia w zakresie oddziałów stacjonarnych. Do tego, wraz z końcem roku 2019 zakończył się poprzednio podpisany kontrakt z NFZ, który nie mógł być przedłużony pomimo starań dyrekcji szpitala z powodu braku kadry lekarskiej. Leczenie psychiatryczne aktualnie kontynuujemy w ramach Poradni Psychiatrycznych i dzięki skutecznym negocjacjom z NFZ został zwiększony trzykrotnie kontrakt na leczenie chorych wymagających leczenia psychiatrycznego. 

Jak zatem rysują się najbliższe plany dotyczące psychiatrii?

– Obecnie nowym szefem Psychiatrii w Sochaczewie został dr n. med. Michał Skalski. Dyrekcja szpitala po rozmowach z Ministerstwem Zdrowia, NFZ i Urzędem Wojewódzkim jest w trakcie przekształcania „starego, archaicznego” systemu leczenia psychiatrycznego w nowoczesny aktualnie wprowadzany na świecie i w Polsce model leczenia w ramach Centrum Leczenia Psychicznego. Pod kierownictwem dr Skalskiego będą tworzone nowe komórki, które, oprócz poradni będą wchodziły właśnie w skład Centrum Zdrowia Psychicznego. Jeśli mowa o psychiatrii, to obecnie jesteśmy w trakcie gruntownej modernizacji. Zapewniam, iż dyrekcja szpitala podjęła wszelkie wysiłki i wydaje się, że skuteczne, w kierunku kontynuacji leczenia chorych wymagających leczenia psychiatrycznego. Jednocześnie pragnę poinformować, że zgłaszają się do szpitala nowi lekarze psychiatrzy i psycholodzy wyrażający chęć pracy w Sochaczewie. 

Powstaje więc tak zwane Centrum Zdrowia Psychicznego?

– Tak, jego główną istotą będzie pomoc mieszkańcom powiatu, w zakresie rozwiązywania różnorodnych kryzysów i zaburzeń zdrowia psychicznego. W jego skład będzie wchodził kompleks poradni psychiatrycznych i oddział stacjonarny, zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.

W środowisku lokalnym mówi się o tym, że zwalniani zostają dobrzy specjaliści. Jako przykład podaje się choćby lekarza Muczyńskiego, specjalisty w zakresie chirurgii bariatrycznej. Mógłby pan się do tego odnieść?

– Jest to kłamstwo propagowane na prywatny użytek, tylko nie wiadomo kogo. Żaden lekarz nie został do tej pory zwolniony ze szpitala, a tym bardziej specjalista. Do pracy zostali przyjęci nowi specjaliści w celu uzupełnienia brakującej kadry. Gwoli ścisłości to pan doktor Muczyński nie przedłużył umowy na dalszą pracę, ani nie przystąpił do zorganizowanego w grudniu 2019 r. konkursu w ramach pracy kontraktowej. Krótko mówiąc, złożyliśmy mu propozycję pracy, której nie przyjął.

Podsumowując, proszę powiedzieć, jakie stawia pan priorytety, jeśli chodzi o funkcjonowanie sochaczewskiego szpitala?

– Zdecydowanie priorytetem jest stworzenie w najbliższym czasie Centrum Zdrowia Psychicznego. Musimy jednakże wcześniej wyremontować zdewastowany i wymagający unowocześnienia budynek dawnej psychiatrii. Praktycznie remontu i unowocześnienia wymagają wszystkie budynki szpitala. Ich struktura spełnia bowiem wymagania lat 80-tych. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji dotyczącej dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego Działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Musimy dokonać zakupu karetki transportowej, nowej sterylizatorni, wyremontować oraz kupić nowy sprzęt do Bloku Operacyjnego, dokupić lub wymienić sprzęt i łóżka na oddziałach szpitalnych, dokończyć informatyzację systemu medycznego, kadrowo-finansowego, a także aptecznego. Planujemy i prowadzimy starania nad rozszerzeniem możliwości leczenia w ramach urologii, okulistyki zarówno operacyjnej, jak i ambulatoryjnej oraz chcemy ponownie wprowadzić do leczenia ambulatoryjnego przyszpitalnego brakujących specjalistów, jak np. dermatolodzy, laryngolodzy, alergolodzy. Mamy też na uwadze rozszerzenie możliwości diagnostycznych przez wprowadzenie w godzinach popołudniowych badań m. in. USG. Tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, proszę o zaufanie i cierpliwość. Potrzeba czasu, a wspólnie z Zarządem Powiatu, który jest równie zdeterminowany do działania, poprawimy jakość funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Wszystko z myślą o pacjentach.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie