Wyjazdowa Sesja Rady Gminy Sochaczew

0
19

5          17.06.2015 odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy w Sochaczewie, poświęcona ocenie stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2014.

Tegoroczne podsumowanie mające miejsce w OSP Nowe Mostki było kolejnym z cyklu, gdyż podsumowania dokonywane są już od kilku lat, każdorazowo w innej jednostce OSP.

W bieżącym spotkaniu udział brali:

Komendant powiatowy PSP w Sochaczewie Piotr Piątkowski,

Prezes zarządu Oddziału Powiatowego Andrzej Tkaczyk,

oraz przedstawiciele w osobach prezesów, naczelników, członków zarządów jednostek OSP z terenu gminy.

 

Sprawozdanie za rok 2014 przedstawił komendant gminy ochrony przeciwpożarowej Lucjan Felczak.

Zawierało ono informację w zakresie:

  • stanu organizacji OSP,
  • działań ratowniczych, w których udział brały OSP,
  • remontów i modernizacji strażnic,
  • wydatkowania środków budżetowych.

Jak wynika ze sprawozdania na przełomie ostatnich lat występuje wzrost zdarzeń, w których brały udział OSP. W 2014 roku jednostki interweniowały 34 razy. Przepracowali ogółem 1234 godzin, podczas działań ratowniczych oraz w zadaniach na rzecz środowiska itp.
W podsumowaniu wójta gminy Mirosława Orlińskiego wyraźnie widać dalsze wsparcie OSP jako podmiotu dobrze działającego na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Ponadto Rada Gminy pozytywnie przyjęła wniosek Zarządu Gminnego ZOSP RP w sprawie zakupu samochodu pożarnego dla OSP Feliksów.

W uznaniu zasług dla Rady Gminy na rzecz wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych i działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa społeczności gminy, wręczono złoty medal gminie Sochaczew za Zasługi dla Pożarnictwa z okazji 25-lecia Samorządu Lokalnego. Wręczono również medale wyróżniającym się strażakom z terenu gminy Sochaczew.

http://gmina.e-sochaczew.pl/media/index.php?MediumID=128