Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Sochaczew

0
51

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 30.01.2020 r. ukazała się lista rankingowa projektów dofinansowanych w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 Podziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.

Dofinansowanie otrzymało 9 z 63 projektów z terenu Województwa Mazowieckiego. Gmina Sochaczew uplasowała się na 10 miejscu a zarazem na pierwszej pozycji listy rezerwowej. W przypadku przeznaczenia dodatkowych środków Gminie Sochaczew będzie przysługiwać pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania.

Informacja o ewentualnie przyznanych dodatkowych środkach Gminie zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Sochaczew.

Lista rankingowa projektów dofinansowanych