!!! Wypalanie traw !!!

0
71

Wypalanie traw stanowi
naruszenie przypisów Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody i podlega karze
grzywny lub aresztu.