Wyraź swoją opinię

0
13

W dniach od 7 do 21.12.2020 r. konsultacjom społecznym poddany zostanie:

– projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 7.12.2020 r. do 20.12.2020 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w dniu 7.12.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl . Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kultury Turystyki i Promocji Miasta.