Wyraź swoją opinię o zmianie Statutu Miasta Sochaczewa

0
18

W dniach od 27.08.2019 r. do 9.09.2019 r. konsultacjom społecznym poddany zostanie projekt uchwały Rady Miejskiej „w sprawie zmiany Statutu Miasta Sochaczewa”.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 27.08.2019 r. do 9.09.2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w dniu 27.08.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Rady Miejskiej.