Wyremontowana droga do Suchodołu

0
60

Gruntownie zmodernizowany 800-metrowy odcinek ul. Wiślanej, prowadzącej z Iłowa do Nart, w kierunku Suchodołu (gm. Iłów) służy już mieszkańcom gminy Iłów. W środę, 27 listopada br. w miejscowości Narty odbył się odbiór techniczny wyremontowanej powiatowej drogi, połączony z symbolicznym jej przekazaniem do użytkowania.

Inwestycja została wykonana wyłącznie ze środków powiatu. Jej koszt to ponad 173 tys. zł. Nawierzchnię mechanicznie sfrezowano, oczyszczono istniejącą nawierzchnię bitumiczną, skropiono nawierzchnię drogową emulsją asfaltową i położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Prace w miejscowości Narty wykonała firma Drog-Bet z Sochaczewa.

Droga, na której jesteśmy wykonana została wyłącznie ze środków budżetu powiatu, co nie oznacza, że gmina nie jest zobowiązana dołożyć te 88 tys. Jednak, ze względu na bardzo zły stan nawierzchni, zadanie to wymagało dość szybkiej realizacji, i dlatego przychylając się do prośby pana wójta Jana Kraśniewskiego, który poinformował również, że w budżecie gminy nie ma środków na sfinansowanie jeszcze w tym roku wkładu własnego. Zarząd powiatu, mając na względzie bardzo dobrą współpracę z wójtem oraz olbrzymie obustronne zaufanie, zdecydował się działać nie czekając na udział własny gminy jeszcze w tym roku – mówiła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. Poinformowała również mieszkańców o zamierzeniach inwestycyjnych powiatu na terenie gminy Iłów na najbliższe kilkanaście miesięcy oraz odniosła się również do pism, które wpływają od mieszkańców i radnych z terenu gminy Iłów, odnośnie próśb o realizację kolejnych inwestycji drogowych. Jak informuje starosta, prośby te, będą rozważne w sytuacji, gdy Rada Gminy Iłów zabezpieczy w przyszłorocznym budżecie, oprócz tego, co już zostało zaplanowane, dodatkowe środki finansowe.

– W najbliższej przyszłości chcemy wykonać ciąg dalszy przebudowy ulicy Wyzwolenia. W tej sprawie został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych i oczekujemy pozytywnej odpowiedzi. Wkład własny gminy będzie w tym zadaniu wynosił ponad 90 tys. zł. Kolejna kwestia to tzw. „powodziówki”, czyli remonty dróg finansowane ze środków wojewody w ramach zarządzania kryzysowego. Konkretnie mam na myśli wniosek złożony przez powiat na drogę w Załuskowie. Na to przedsięwzięcie wkład własny gminy Iłów szacujemy na ok. 160 tys. zł. Jest to połowa wkładu własnego, co daje 10% wartości inwestycji – zauważa starosta i dodaje – Gdy podsumujemy te wszystkie zadania, uwzględniając również pokrycie wkładu własnego gminy odnośnie tej drogi, na której właśnie jesteśmy, tj. ok. 88 tys. zł, to wychodzi dużo ponad 300 tys. zł. Myślę, że Rada Gminy Iłów zabezpieczy tę kwotę. Tak więc, wiele zależy od tego, czy tutejsi samorządowcy zdecydują się na dalszy rozwój gminy.

Tymczasem należy pamiętać, że powiatowe inwestycje to nie tylko budowa dróg. Na terenie gminy Iłów powiat ma do wykonania kolejne dwa ważne zadania, które zaplanowane są na przyszły rok. Będzie to budowa dwóch domów dziecka w Giżycach, gdzie Zarząd Powiatu w Sochaczewie stara się również o powstanie tam chodnika, który ma zostać wykonany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, tak aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Rozbudowany zostanie również Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na szlaku” w Załuskowie.

– Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu ze strony wójta Jana Kraśniewskiego i radnej powiatowej Anety Roskosz udało się pozostawić Dom Dziecka w Giżycach, a dzięki temu będzie mogła nadal funkcjonować Szkoła Podstawowa w Giżycach, bo ilość uczniów w tej placówce stale spada. Istniało bowiem poważne zagrożenie, że Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zostanie zabrana z Giżyc. Podjęliśmy intensywne działania, aby otrzymać zgodę konserwatora zabytków na podział działki, na której aktualnie znajduje się Dom Dziecka i zgodę na budowę tam dwóch nowych budynków. Udało się je pozyskać i placówka w Giżycach pozostanie – informuje starosta Gonta.