Wyszogród. Odbiory końcowe inwestycji drogowych

0
21

11 sierpnia 2020 roku odbyły się odbiory końcowe kilku zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych przez Gminę i Miasto Wyszogród w bieżącym roku.

Do tych zadań należały:

• Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych w gminie i mieście Wyszogród

Wydatki z środków funduszu sołeckiego na rok 2020. W ramach tego zadania wykonano prace drogowe w następujących sołectwach (11): Kobylniki, Drwały, Rostkowice, Pozarzyn, Słomin, Marcjanka, Starzyno, Wiązówka, Wilczkowo, Rębowo, Grodkowo.

Całkowity koszt wydatków inwestycyjnych wyniósł : 137 669,70 zł.

• Modernizacja ulicy Wiślanej w miejscowości Wyszogród.

Inwestycja sfinansowana z środków własnych budżetu Gminy i Miasta Wyszogród.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 49 440,34 zł

• Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo.

Inwestycja sfinansowana z środków własnych z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 14 950,00 zł

Łącznie modernizacja dróg polegała na utwardzeniu nawierzchni masą bitumiczną oraz destruktem bitumicznym na powierzchni 940 m2 oraz około 5,2 km dróg.

Wykonawcą przedmiotowych była firma DROG – BET z Sochaczewa.

.