X sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

0
30

W piątek 27 września 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się X sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji.
 4. Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • a) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019;
 • b) rozpatrzenia skarg na działalność Rady Powiatu w Sochaczewie;
 • c) przekazania skargi organom właściwym do jej rozpatrzenia;
 • d) zmiany uchwały Nr XXV/139/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski;
 • e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski;
 • f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sochaczewskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

Zapraszamy Mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego do wzięcia udziału w sesji Rady Powiatu w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie