XI sesja Rady Gminy Rybno

0
52

RADA GMINY RYBNO                                                            Rybno, dnia 25 lipca 2019 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 lipca 2019 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się sesja Rady Gminy Rybno zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019.
  6. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga