XI sesja Rady Gminy w Iłowie

0
31

14.09.2015 r. odbyło się XI posiedzenie Rady Gminy. Tym razem obrady odbyły się sprawnie i bez większych emocji. Niektórym nie podobało się tylko, że posiedzenie odbywa się w czasie trwającego w parafii Iłów odpustu. Nie mniej jednak, tylko jeden radny z tego powodu z góry zadeklarował opuszczenie sesji przed jej zakończeniem.

Początek obrad przyniósł zmianę w ich porządku. Radni zrezygnowali z omawiania funkcjonowania i perspektyw służby zdrowia. Mimo to, trzeba podkreślić, że ostatnio ten temat należy do najbardziej palących w naszej gminie. Dyskusję rozpoczęto już na poprzedniej sesji, tj. w dniu 18 sierpnia, by dalej kontynuować ją na komisji zdrowia oraz na kolejnej sesji. Z tego punktu w obradach radni na razie jednak zrezygnowali, a w jego miejsce wprowadzili wypowiedzi zaproszonych gości.

Po tych zmianach głos zabrał wójt, który w swoim sprawozdaniu poinformował o wynikach prac komisji szacującej straty z powodu suszy. – Do tutejszego urzędu wpłynęło w tej sprawie 320 wniosków, a protokoły z prac komisji przekazano do wojewody jeszcze przed 1.09.2015r. Po tym terminie wpłynęło jeszcze 70 dodatkowych wniosków. Jaka będzie pomoc dla rolników – dowiaduję się z mediów – wyjaśnił Roman Kujawa. Ponadto, jak podał wójt – na końcowym etapie jest przygotowywanie projektów 72 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ta inwestycja znalazła w gminie Iłów wielu zainteresowanych w roku 2013 i w tym roku będzie kontynuowana.

Tego dnia pod obrady radnych i głosowanie trafiły także projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie oraz uchwalenia teksu jednolitego statutu. Radni wysłuchali też informacji przewodniczącego komisji oświaty z wyjazdowego posiedzenia, podczas którego dokonała ona przeglądu szkół.

Znakiem zbliżających się wyborów parlamentarnych była obecność na sesji kandydatów do sejmu i senatu. Na zaproszenie klubu PSL w obradach uczestniczyli Mirosław Adam Orliński (kandydat na posła) oraz Waldemar Pawlak (kandydat na senatora). Ja nie zagłosuję na PSL – od razu poinformował zgromadzonych radny PiS. W odpowiedzi od Waldemara Pawlaka usłyszał – jest to sprawa własnego sumienia. Kandydaci nie agitowali jednak wyborców, choć sama ich obecność mogła na to wskazywać. Były premier wyjaśniał, że znalazł nowe pola aktywności, którymi są min. odnawialne źródła energii i do ich zakładania zachęcał tutejszą społeczność. Sam kandyduje do senatu, bo jak powiedział – miejsce młodych jest w sejmie, a doświadczonych w senacie.

Kandydat na posła Adam Orliński jest doskonale znany na terenie gminy Iłów i to zarówno radnym, sołtysom, jak i innym środowiskom lokalnym. Nie musiał więc nikogo przekonywać, że jako radny sejmiku województwa podejmuje wiele działań na rzecz powiatu sochaczewskiego i jego mieszkańców. Obaj kandydaci odpowiadali też na pytania płynące z sali.

W sprawach różnych (punkt zwykle kończący posiedzenie), sekretarz gminy wyjaśnił, że gmina przystępuje do przygotowania dokumentu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, zaś do jego sporządzenia wykorzystane zostaną informacje z ankiet przeprowadzonych przez sołtysów.